Často kladené otázky

Níže jsme sepsali dotazy a odpovědi, které nám často zasíláte.

Liší se cena distribuce dle formátu letáku?

Ne, fixně jsme nastavili cenu 0.30kč za jeden leták, cena je uvedena bez DPH.

Liší se cena distribuce na vesnici a ve městě?

Ne, fixně jsme nastavili cenu 0.30kč za jeden leták, cena je uvedena bez DPH.

Mohu si vybrat místa, kde bude distribuce probíhat – např. pouze do panelových domů?

Ano, můžete si vybrat distribuci buď  na vesnice a nebo města, je možné provést detailnější rozlišení distribuce, formou tzv. selektivní distribuce. Klient v objednávce specifikuje, místa, kde chce selektivní distribuci realizovat – např. pouze rodinné domy, čtvrtě s novou bytovou nebo rodinnou zástavbou.

Jaké jsou záruky, že distribuční agentura reklamní materiály opravdu roznese?

Společnost Adsnet standardně svým klientům garantuje 90 % kvalitu distribuce. Využíváme propracovaný systém interních kontrol, kdy po každé provedené distribuci naše kontrolní oddělení provádí namátkovou kontrolu lokalit distribučního plánu.

Další možností, kterou klientům nabízíme je provedení tzv. klientské kontroly, kdy zástupce distribuční agentury společně s klientem nebo jím pověřenou osobou provede společnou kontrolu zánosu dle klientem vybraných míst distribučního plánu. Tuto kontrolu považujeme a našim klientům doporučujeme jako objektivní nástroj pro posouzení skutečné kvality provedené distribuce. Tato služba je klientům poskytována v rámci uceleného servisu zcela ZDARMA,

Pro realizaci společných klientských kontrol může klient využít rovněž služeb některých nezávislých agentur, které svým klientům za úplatu nabízejí, že je při společných kontrolách budou zastupovat.

V jakých městech fungujete?

Převážně se zaměřujeme na Nový Jičín, Valašské Meziříči a Vsetín.